Potrebujete poradiť ?

0950 651 800

Naposledy pridané položky

Žiadne produkty v košíku.

rodina sa hra s montessori hrackami

Nemá vaše dieťa svoju Montessori hračku? Robíte chybu!

27. novembra 2022

Ako rodič určite sledujete svoje dieťa a všímate si k čomu inklinuje menej a k čomu viac. Poznáte čo ho baví a zaujíma, aké zručnosti by bolo dobré u neho podporiť či rozvinúť. No ale ako na to? Ako podporiť dieťa práve v potrebnom smere? Odpoveďou sú Montessori hračky.

Čo sú Montessori hračky? Ako funguje Montessori technika?

Práve Montessori hračky slúžia na podporu vedomostí a zručností dieťaťa v rôznom veku. Montessori hračky im umožňujú objavovať svet a ponúkajú im voľnosť, ktorá dokáže formovať nové vedomosti, myšlienky či osobnosť dieťaťa. V skorom veku tak deti dokážu objaviť svoje silné stránky. Pre deti predstavuje neautoritatívny, bezstresový a beztrestný prístup ich rozvoja, ktorý využíva prirodzenú túžbu dieťaťa po spoznávaní nových vecí.

Jednoducho povedané Montessori hračky sú edukatívne, deťom poskytujú možnosť naučiť sa farby, rôzne zvuky či podporiť iné zmysly a vnemy. Dieťa sa hrá no podvedome sa učí. Nemá pocit vzdelávania či povinnosti, čiže hra je zábavou a zábava v nich rozvíja nové vedomosti a zručnosti. Ide tak o spojenie pohybovej aktivity s rozvíjaním intelektu, čo znamená, že dieťa má zamestnané ruky, no zároveň aj hlavu.

Montessori nie sú samo o sebe len hračky. Montessori je technika, ako s deťmi pracovať a viesť ich k novému rozvoju. Správne využitie Montessori techniky spočíva vo využití Montessori hračiek, ktoré sú rozdelené na tématické celky. Najdôležitejším prvkom je však sprievodca, ktorý deti s hračkami zoznámi a navedie ich na samostatnú prácu, kedy sa dieťa učí na vlastných chybách cez svoje osobné skúsenosti. Hračky deťom ponúkajú osobnú autokorekciu, sprievodca deti nehodnotí ani neopravuje.

Základné princípy techniky tak spočívajú:

 • skupiny sa skladajú z detí rôzneho veku,
 • hry sú rozdelené na niekoľkých tematických častí,
 • dieťa si samo určuje čo ho zaujíma a čo chce robiť,
 • nevyužívajú sa tresty ani napomínania,
 • učiteľ predstavuje sprievodcu nie autoritu,
 • deti sa neučia byť závislé na pochvalách, budujú si zdravé sebavedomie.

Pri Montessori technike sa využívajú viaceré pravidlá pre istotu a stabilitu detí:

 • v priestore, kde sa detí hrajú by malo byť ticho,
 • deti sa pri hraní, štúdiu nerušia,
 • všetko čo je dieťa schopné urobiť samo, urobí bez pomoci dospelých,
 • každý kto si zoberie hračku ako prvý, sa s ňou aj zahrá ako prvý. Takto sa deti učia rešpektovať svoje aj hranice druhých.
 • keď sa dieťa dohrá musí hračku vrátiť do pôvodnej podoby, umyť, zložiť, odložiť. Takto sa vytvára úcta k veciam a iným ľuďom.

Pre koho sú Montessori hračky určené?

Montessori hračky sú vhodné pre akékoľvek dieťa v rozmedzí veku od pár mesiacov do 6 rokov. Stačí ak má dieťa chuť hrať sa. Montessori hračky rešpektujú, že každé dieťa je individuálne a musí postupovať svojim tempom. Každé dieťa má svoju cestu, kde sa učí zvládať správne úlohy v správny čas, stačí ho v tom len podporiť. Pre individualizmus, ktorý sa s touto technikou spája sú Montessori hračky vhodné pre akékoľvek dieťa, len sa musia hračky správne zvoliť. Každý pomôcka či hračka slúži na osvojenie si nejakej konkrétnej činnosti alebo uvedomenie si určitej vlastnosti.

Náš typ na Montessori hračku pre najmenších: Vkladačka tvary a zvuky

História Montessori

Za celou technikou rozvoja detí prostredníctvom hry, stojí talianska lekárka a pedagogička Mária Montessori. Techniku vyvinula začiatkom 20. storočia. Na psychiatrickej klinike v Ríme spolupracovala na liečení postihnutých detí. Následne si otvorila v roku 1907 Dom detí, pre chudobné rodiny. Pri práci s týmito deťmi začala budovať základy svojej techniky. Po viac ako 40 ročnej pedagogickej a výskumnej činnosti vytvorila tento vtedy úplne nový koncept vzdelávania. Jej technika je založená na jej vtedajšom presvedčení, ktoré si potvrdila v praxi. Ľudský mozog sa učí nové poznatky najefektívnejšie vtedy, ak nové poznatky vstrebáva zmyslami a pohybom. Montessori technika je využívaná dodnes naprieč rôznymi krajinami ako Nemecko, Holandsko, Taliansko, Rakúsko a Čína.

Mária pri výučbe využívala aj špeciálne Montessori hračky, ktoré sama navrhovala a nechávala si zhotoviť miestnemu stolárovi. Hračky boli vyrobené z dreva ako vkladacie puzzle, kocky, čísla, písmená či rôzne drevené hlavolamy. Pozitívny plyv Montessori hračiek si povšimli aj rodičia detí, a tak sa táto technika stala obľúbenou a celosvetovo známou. Dnes tak výrobcovia prinášajú na trh široké portfólio šikovných a múdrych hračiek Montessori.

drevene farebne montessori hracky

6 princípov Montessori techniky

Princípy Montessori techniky sme mierne načrtli už v prvom bode článku. No poďme sa na ne pozrieť trochu hlbšie. Základné princípy Montessori techniky predstavujú:

Učenie prebieha cez zmysly dieťaťa

Základný fakt, ktorý si povšimla Mária Montessori počas svojej práce s deťmi. Najlepšie sa účí tomu, kto objavuje nové poznatky pomocou zmyslov a pohybu. Čím viac zmyslov teda dieťa dokáže pri hre zapojiť, tým efektívnejšie vstrebáva a prijíma nové informácie, čím vzniká hlboká pamäťová stopa. Príkladom takéhoto vzdelávania môže byť napríklad učenie sa písmen abecedy, kde dieťa objavuje každé písmeno pomocou zraku, hmatu a sluchu zároveň. Dôležitou súčasťou učenia je využívanie pohybu. Pri jeho opakovaní, teda opakovaní určitej činnosti sa v mozgu vytvárajú nervové spojenia. Dieťa prichádza na využívanie hrubej aj jemnej motoriky.

Izoluje sa určitá zručnosť alebo vlastnosť

Montessori hračky nie sú navrhnuté ako multifunkčné pomôcky. Každá jedna je vytvorená na osvojenie si určitej činnosti či uvedomenie si vlastnosti. Takýto princíp pracuje s myšlienkou oddelenia jednej vlastnosti, na ktorú sa tak môže dieťa lepšie koncentrovať a pochopiť ju. Príklad takejto hračky sú napríklad kocky. Kocky by boli rovnakej farby, z rovnakého materiálu a štruktúry, líšili by sa jedine veľkosťami.

Autokorekcia

Montessori technika neberie učiteľa ako autoritu, ktorá deťi kontroluje, chváli či karhá. Deti si samé zvolia hru a následne sa samé hrajú podľa ich pocitov. Deti tak pracujú s materiálom samé, nechodia za dospelým, aby ich skontroloval. Materiál preto musí obsahovať kontrolu správnosti, na základe ktorej dieťa samo vie rozpoznať či prácu vykonalo správne alebo musí niečo opraviť. Jednoduchý príklad je ukladanie valčekov na správne miesta. Ak nevloží všetky valčeky správne, nebudú mu sedieť opticky v jednej rovine.

Princíp autokorekcie je pri Montessori hračkách zásadný. Dieťa sa učí samostatnosti, byť nezávislé od dospelých a zároveň si zdokonaľuje svoju schopnosť pozorovania a sústredenia sa. Naučí sa taktiež, že robiť chyby nie je nič zlé, chyby sa nemusia skrývať a nemusí sa za ne hanbiť. Naopak chyby sú príležitosť na zdokonaľovanie a neustále napredovanie.

Relevancia

Deti od narodenia postupne zisťujú ako veci na svete fungujú. Každý deň je pre nich plný nového a zaujímavého. Spoznávajú nové činnosti, spôsoby, nástroje či pomôcky. Mali by tak robiť aktivity, ktoré im v tomto objavovaní sveta a rozvoji napomáhajú podľa aktuálnej schopnosti a stavu dieťaťa.

Veľkosť je prispôsobená pre deti

Pri výrobe Montessori hračiek sa nezabúda na to, že sú určené pre malé detské ručičky. Všetko je prispôsobené tak, aby sa deťom jednoducho pracovalo s pomôckami a hračkami. Ak má totiž to dieťa preliať napr. vodu z džbánu do pohára, džbán musí byť prispôsobený tak, aby ho dieťa dokázalo zdvihnúť a nakloniť. Keďže sa má dieťa hrať samostatne, je dôležité aby si jednotlivé hračky dokázalo samo vybrať, premiestniť a uložiť naspäť.

Využíva prírodné materiály

Montessori hračky sa prevažne vyrábajú z prírodných materiálov, najčastejšie z dreva. Prírodné materiály sa dajú skvele využiť, rozdelia sa na „teplé a mäkké“. Farby sa využívajú striedavo a vždy s nejakým zámerom.

Dbajte aj na priestor v ktorom sa deti hrajú. Priestor by mal byť vizuálne príťažlivý a čistý. Deti sa tak budú cítiť príjemnejšie, budú sa lepšie sústrediť a postupne si budú budovať cit pre estetiku.

Náš typ pre šikovné deti: Senzorické pexeso

Príklady Montessori hračiek

Montessori sa nesú v jednoduchom dizajne, po väčšine sú zhotovené z dreva. Tradičné Montessori hračku sú napr:

– vkladačky,

– navliekanie,

– skladačky,

– puzzle,

– balančné hry,

– didaktické hry,

– motorické hry pre najmenších.,

– chodítka, vozítka, odrážadlá.

Montessori hračky prešli tou najlepšou skúškou, a to tisícami rúk detí po celom svete. Sú čoraz vyhľadávanejšie a dnes vnikajú aj špeciálne Montessori školky, ktoré s technikou naplno pracujú.

Preto ak nemá vaše dieťa svoje Montessori hračky robíte chybu. Alebo máte iný názor? Podeľte sa s nami o váš pohľad dole do komentárov pod článok.

Vyskúšajte jednu z našich Montessori hračiek, a učte svoje deti zábavnou formou.

Martina Lacková

Počas dní voľna nepoznám nič lepšie ako leňošenie v záhrade, a preto vám s obľubou pravidelne prinášam články o záhradnom nábytku, dizajne terás či zimných záhrad. Aby ste sa aj vy mohli tešiť zo správnej kúpy záhradného nábytku, rada vám poradím v článkoch na našom blogu.